Geheime boodschap verwerkt in een logo

Iedereen weet dat logo’s zorgen voor herkenbaarheid en consistentie. Inmiddels zitten logo’s vanorganisaties waar we veel mee geconfronteerd worden zo goed in ons geheugen, dat we ze nauwkeurig kunnen beschrijven. We weten bijna altijd welke kleuren erin zitten, waar de lettersstaan en welke vormen erin verwerkt zitten. Hoewel logo’s bij consumenten vaak top-of-mind zitten,weet niet iedereen wat de organisatie achter het logo nu wil uitdragen. Om die reden latenorganisaties wel eens logo’s maken met een geheime boodschap erin. Alleen wat wil men nubereiken met zo’n geheime boodschap en waarom is het belangrijk? In deze blogpost gaan we verderin op geheime boodschappen in logo’s en de waarde daarvan.

Van punt A naar punt BOm een introductie te geven van de geheime boodschappen die zich in logo’s bevinden gebruiken weeen aantal bekende voorbeelden. De eerste organisatie die een logo heeft ontworpen met eenopvallende, maar toch geheime boodschap is FedEx in samenwerking met ontwerper Lindor Leader.  FedEx is een grote internationale wereldspeler op het gebied van transport. Zij vervoeren diverse goederen via de grond, via de zee en via de lucht.Wanneer je kijkt naar het logo van FedEx lijkt het eigenlijk vrij simpel. Het eerste deel van het woordis blauw en het tweede deel is oranje. Toch is niets wat het lijkt. Probeer maar eens te focussen opde ruimte tussen de E en de X. Hierin is duidelijk te zien dat er een pijl in het midden zit. Deze pijlstaat gelijk aan het kernconcept van FedEx, namelijk het vervoeren van goederen van punt A naarpunt B. Deze geheime boodschap is niet alleen erg onopvallend verwerkt, maar draagt ook bij aandatgene waar de organisatie voor staat.

 

Life’s is Good?De volgende grote speler die we behandelen is LG. Deze afkorting is oorspronkelijk ontstaan vanuit de naamLucky Goldstart, wat tot 1995 de naam was die de organisatie hanteerde. Op dit moment claimt LGdat de afkorting staat voor de reclameslogan ‘Life’s Good’. Het logo van LG is voor velen van onswellicht minder bekend dan bijvoorbeeld Coca Cola of Apple, maar zegt zeker iets over het merk zelf.Vanaf het moment dat LG het logo liet maken is er goed nagedacht over de samenstelling. Iederpersoon kan concluderen dat het logo van LG lijkt op een lachend gezicht, maar zie je ook dat deletter ‘L’ en de letter ‘G’ hierin zijn verwerkt? De samenstelling van deze letters en het gezicht zorgtvoor een eenduidig beeld. Naast het eenduidige beeld draagt het logo ook bij aan de kernboodschapvan LG. Zoals we al eerder hadden benoemd is LG dus een afkorting van ‘Life’s Good’. Het lachendegezicht herinnert de consument aan deze slogan en roept positieve gevoelens op.

Allerlei logo’s in één!Om te laten zien dat dit fenomeen niet alleen in het buitenland plaatsvindt, zoomen we even in opons kleine kikkerlandje. Hier zijn namelijk ook goede voorbeelden te vinden van organisaties diegraag een logo met een geheime boodschap laten maken. Denk bijvoorbeeld eens aan Unilever.Waarschijnlijk herken je het logo uit duizenden, maar heb je al eens iets specifieker naar het ontwerpvan het logo gekeken? Of Unilever dit ooit heeft uitbesteed aan een ontwerpbureau of dat ze dit zelfhebben ontworpen, kunnen we helaas niet beantwoorden. Het is echter wel duidelijk dat er langover het logo is nagedacht. De U-vorm van het logo zorgt ervoor dat Unilever overal herkenbaar is.Daarnaast is Unilever uiteraard een erg grote organisatie die fungeert als paraplumerk over heel veelandere merken en producten. Aangezien Unilever een erg breed en scala heeft aan producten, vindtde organisatie het belangrijk om dit terug te laten zien in hun logo. De U-vorm is namelijkopgebouwd uit maar liefst 24 symbolen. Deze symbolen vertegenwoordigen stuk voor stuk eenproductcategorie uit de organisatie. Zo staat het ‘T-shirt’ symbool rechtsonder in het logobijvoorbeeld voor schoon wasgoed, er goed uitzien en zelfverzekerdheid en de vis onderinsymboliseert bijvoorbeeld vers eten, de zee en de bronnen van de natuur. Zoals Unilever het zelf zegtweerspiegelt het logo de kernwaarden van Unilever.